Con e bệnh nhưng Bác sỹ không cho gì cả chị ạ? Chỉ có cho hạ sốt và nước muối sinh lý thôi!!!

Con e bệnh nhưng Bác sỹ không cho gì cả chị ạ? Chỉ có cho hạ sốt và nước muối sinh lý thôi!!! – Bạn có biết lý do trẻ ốm nhưng bác sỹ thường chỉ cho thuốc hạ sốt, giảm đau và nước muối sinh lý? Khi cơ thể bị tấn công bởi các […]

19/06/2022

Xem hết